logoHapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

 

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius, në Bratislavë, Sllovaki.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe I skanuar në Drejtorinë e Kërkimit shkencor, Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail iro@unitir.edu.al .

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Të përcillet informacioni në strukturat e fakultetit tuaj, si edhe të publikohet informacioni bashkëngjitur në ëebsite-in e fakultetit tuaj.