logoNjoftim – Hapja e sezonit për provimet e semestrit të parë.

-NJOFTIM –

 

     Njoftohen të gjithë studentët për hapjen e një sezoni si më poshtë:

 

1.Hapjen e një sezoni për provimet e semestrit të parë në datat 10-14 Maj 2021 për studentët të cilët për arsye teknike apo të tjera nuk u paraqitën në provim.

 

Për tu regjistruar ju lutem plotësoni formularin online, kliko këtu

 

****Kujdes! Ky formular online vlen vetëm për studentët e  përmendur më sipër (Pika 1)

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Hapjen e një sezoni mbrojtje diplome/provim formimi në datat 05.05.2021 për studentët e ciklit të pare Bachelor dhe 06.05.2021 për studentët e ciklit të dytë Master.

 

Për tu regjistruar duhet të paraqiteni fizikisht pranë zyrave të laboranteve sipas departamenteve në Fakultetin e Shkencave Sociale.