logoDatat e Provimeve – Viti Akademik 2020 – 2021.

Datat e Provimeve

– Semestri i Parë-

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DEPARTAMENTI I PUNËS DHE POLITIKAVE SOCIALE

 

BACHELOR

MASTER SHKENCOR/ PROFESIONAL

 

.

DEPARTAMENTI I FILOZOFISË

BACHELOR

MASTER SHKENCOR/ PROFESIONAL

.

 

DEPARTAMENTI I PEDAGOGJI – PSIKOLOGJI

BACHELOR

MASTER SHKENCOR/ PROFESIONAL

.

DEPARTAMENTI SOCIOLOGJI

BACHELOR

MASTER SHKENCOR/ PROFESIONAL

.

DEPARTAMENTI SHKENCA POLITIKE

BACHELOR

MASTER SHKENCOR/ PROFESIONAL