logoKonkursi Kombëtar i Punimeve Shkencore – AADF

Kërkimi shkencor nuk mbaron kurrë!

***

AADF nëpërmjet projektit Clean Score shpall “Konkursin Kombëtar të Punimeve Shkencore” për fushat:
1. Arsim dhe Lidership 
2. Sipërmarrje dhe Ekonomi 
3. Turizëm Kulturor dhe Eko-turizëm 

 

***

 CleanScore ka mundësuar për universitetet publike partnere qasjen në një nga libraritë digjitale më të mëdha në botë JSTOR – http://www.jstor.org.
JSTOR iu mundëson studentëve, stafit pedagogjik dhe hulumtuesve të fushave të ndryshme material në disiplinat dhe fushat e tyre të interesit.

 Për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, si dhe përdorimin e libraries digjitale JSTOR, CleanScore ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar “Konkursin Kombëtar të PunimeveN Kërkimore”.
Të gjitha punimet e dorëzuara do të vlerësohen edhe nëpërmjet sistemit për identifikimin e plagjiaturës www.akademia.al. Pjesëmarrja në këtë konkurs është e hapur vetëm për studentët që ndjekin aktualisht një program studimi në një nga universitetet partnere të CleanScore.

Çmimet për fituesit:

* Vendi i parë – 30.000 Lekë
* 2 vende të dyta – 15.000 Lekë
* 3 vende të treta – 10.000 Lekë

Afati i dorëzimit: 26 Prill – 10 Qershor
Për më shumë informacion vizitoni faqen web të CleanScore.

 

KRITERET