logoHapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Kodolanyi Janos në Hungari për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, Hungari.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe I skanuar Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën  e-mail iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 Të përcillet informacioni në strukturat e fakultetit tuaj, si edhe të publikohet informacioni bashkëngjitur në website-in e fakultetit tuaj.

 

Kliko, këtu