logoFormulari i Regjistrimit për Provimet e Mbartura të Semestrit të Dytë, Vetëm për Studentët e Vitit të 3 BACHELOR.

Njoftohen të gjithë studentët për hapjen e regjistrimeve për provimet e semestrit të dytë të vitit akademik 2020-2021.

Ky Formular duhet të plotësohet vetëm nga STUDENTËT  E VITIT TË 3 BACHELOR dhe STUDENTËT PËRSËRITËS QË NUK JANË DIPLOMUAR.

.

  1. Studentët e rregullt Bachelor, Master Shkencor/Profesional (që kanë provimet e këtij sezoni) janë të regjistruar automatikisht, pra nuk duhet plotësuar formulari i regjistrimit.

 

.

 

Studentët që kanë provime të mbartura:

 

  1. Studentët BACHELOR që duan të regjistrohen për provimet e mbartura duhet të plotësojnë formularin që gjendet në faqen zyrtare të fakultetit.

Për të plotësuar formularin Klikoni, Këtu

 

.

 

    3. Studentët MASTER që duan të regjistrohen për provimet e mbartura duhet të paraqiten fizikisht pranë sekretarisë mësimore.