logoMënyra e zhvillimit të provimeve të semestrit të dytë në Universitetin e Tiranës.

Përcjellje informacioni “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të dytë në Universitetin e Tiranës”

Bashkëlidhur po ju përcjellim Vendimin e Rektoratit Nr. 02, datë 24.05.2021 “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të dytë në Universitetin e Tiranës”.

.

Kliko, këtu