logoThirrja për Konferencen mbi Drejtesinë Tranzitore mbi Temën e Personave të Zhdukur.

Konferenca 2021 mbi Drejtesinë Transitore, mbi temën e Personave të Zhdukur, Projekti për ndërtimin e kapaciteteve të institucioneve dhe profesionistëve shqiptarë në fushën e drejtësisë transitore përmes ngritjes së një Programi Master në Drejtësinë Transitore.

Thirrjen e shpallur për punime mund ta gjeni këtu:

https://www.osce.org/presence-in-albania/487651