logoPërcjellje Informacioni mbi Bursat e Programit “Stefan Banach”

Ambasada Polake njofton se Agjensia Kombëtare e Shkëmbimit Akademik të Republikës së Polonisë, NAWA, nga data 20 maj 2021 ka shpallur hapjen e seleksionimit të aplikimeve në kuadër të programit të bursave “Stefan Banach”, adresuar studentëve nga vendet në zhvillim, përfshirë edhe Shqipërinë.

Programi në fjalë ofron:

Kliko, këtu