logoRikujtesë për afatin përfundimtar të pagesës së tarifës së studimit!

Rikujtojmë të gjithë studentët, në të dy ciklet e studimit se nëse nuk kanë paguar akoma tarifën e studimit dhe nuk kanë dorëzuar mandatin e arkëtimit pranë zyrës së finances në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale.

Afati është deri në datën 07.06.2021

 

Ju lutem respektoni afatet!

 

Dekanati