logoNjoftim për Regjistrimin e Provimeve të Mbartura të Semestrit të Dytë, Viti i II, BACHELOR

Formulari i Regjistrimit për Provimet e Mbartura të Semestrit të Dytë.

BACHELOR

 

Kujdes!

Ky formular është për studentët e Vitit të DYTË BACHELOR që kanë provime të mbartura:

  • Studentët e Vitit të DYTË kanë të drejtë të regjistrohen vetëm për provimet e *Vitit të PARE Semestri 2*.

 

Ndërsa studentët në:

  • Vitin e DYTË që kanë provimet e sezonit (jo provimet e mbartura), janë të regjistruar automatikisht.
  • Vitin e TRETË kanë sezonin e tyre, për provimet e mbartura dhe përmirësime pasi te mbyllet sezoni i rregullt (*Do njoftoheni për hapjen e këtij sezoni në ditët ne vazhdim*).

 

Kliko,këtu