logoSezoni i provimeve të mbartura/ përmirësime për vitin e II Master Shkencor.

  • Sezoni i provimeve të vjeshtës për vitin e dytë Master Shkencor është gjatë periudhës 28 Qershor deri në 2 Korrik 2021.

 

  • Kanë të drejtë të japin provimet e mbartura nga Viti I dhe  II si dhe përmirësime note (deri në 4 lënde përmirësim), studentët e Masterit Shkencor të regjistruar në vitin akademik 2019 – 2020.

 

Studentët e regjistruar në vitin akademik 2019 – 2020 mund të regjistrohen në dy mënyra:

  • Onlinenëpërmjet formularit të mëposhtëm:

Formulari (Kliko, këtu) 

 

 

  • Të gjithë studentët e Masterit Shkencor që kanë provime të mbartura dhe që janë regjistruar në fakultet në vitin 2017 – 2018 dhe 2018 – 2019 kanë të drejtë të regjistrohen VETËM pranë Sekretarisë Mësimore.

 

  • Gjithashtu kanë të drejtë të japin provimet e mbartura edhe të gjithë studentët e Masterit Shkencor të regjistruar përpara vitit akademik 2015 – 2016, kjo kadegori ka të drejtë të regjistrohet VETËM pranë Sekretarisë Mësimore.

 

 

  • Periudha e regjistrimit është nga data 17 Qershor deri në 25 Qershor 2021.