logoHapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin St. Cyril and St. Methodius, në Veliko Taranovo, Bullgari, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin St. Cyril and St. Methodius, Bullgari.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe I skanuar Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën  e-mail iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 Të përcillet informacioni në strukturat e fakultetit tuaj, si edhe të publikohet informacioni bashkëngjitur në website-in e fakultetit tuaj.

 

Kliko, këtu