logoPërcjellje infromacioni nga Komisioni Promovimit të Personelit Akademik

Në mbështetje të procedurave për fitimin e titujve akademik, si dhe për ti ardhur në ndihmë kandidatëve që aplikojnë për fitimin e titullit dhe jurive në procesin e vlerësimit, Komisioni I Promovimit të Personelit Akademik, përcjell informacionin si më poshtë:

  • Raporti i vlerësimit të jurisë, i rishikuar,
  • Skedat për fitimin e titujve akademikë “Profesor” dhe “Profesor i Asociuar”, të rishikuara;
  • Lista e revistave me SCOPUS, SENSE dhe JCR, si dhe konferencat, librat dhe konferencat “proceedings” të përfshira në SCOPUS.

Bashkëngjitur, gjeni materialet e sipërpërmendura!

 

 

Formati i raportit të Jurisë –> Kliko, këtu

Journal Citation Reports –> Kliko, këtu

Lista e Periodikeve MASH –> Kliko, këtu

Scopus Journalist List –> Kliko, këtu

Skeda Prof.

Skeda Prof. Asoc.

Wass Sense List of Publishers