logoNjoftim – Departamenti Filozofi rreth afateve të dorëzimit të temave dhe mikrotezave.

Departamenti i Filozofisë njofton studentët e Master i Shkencave, Viti II, Filozofi Sociale, se mbrojtja e mikrotezës, do të zhvillohet me datë 09.07.2021, ora 11.00.

  • Dorëzimi i punimit do të kryhet më datë 05.07.2021 në orarin 09.00-12.00.
  • 1 kopje e printuar dhe gjithashtu e hedhur në CD.

 

 

 

 

Departamenti i Filozofisë njofton studentët e Master i Shkencave, Viti II, Etika në insitucione dhe lidership, se mbrojtja e mikrotezës, do të zhvillohet me datë 09.07.2021, ora 09.00.

  • Dorëzimi i punimit do të kryhet më datë 05.07.2021 në orarin 09.00-12.00.
  • 1 kopje e printuar dhe gjithashtu e hedhur në CD.

 

 

 

 

 

Departamenti i Filozofisë njofton studentët e ciklit bachelor Filozofi, se mbrojtja e diplomës, do të zhvillohet me datë 15.07.2021, ora 11.00.

  • Dorëzimi i punimit do të kryhet më datë 09.07.2021 në orarin 09.00-12.00.
  • 1 kopje e printuar dhe gjithashtu e hedhur në CD.