logoNjoftim – Mbi regjistrimet dhe periudhën e provimeve të mbartura dhe përmirësime në sezonin e vjeshtës – Master Shkencor

 NJOFTIM

 

 

Dekanati i Fakultetit të Shkencave Sociale vendosi:

 

Për studentët e programit Master Shkencor:

 

Periudha e regjistrimit është 23.08.2021 – 05.09.2021, për studentët e regjistruar në vitet akademike 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 dhe 2020-2021.

 

Regjistrimi do të kryhet në dy mënyra:

  • Online nëpërmjet formularit që do të publikohet në datën 08.2021 në faqen zyrtare të fakultetit,
  • Prezent duke u paraqitur në Sekretarinë Mësimore të Fakultetit të Shkencave Sociale.

 

Periudha e provimeve do të jetë 13-17 Shtator 2021.

 

Studentët e Vitit të I Master Shkencor kanë të drejtë të japin provimet e mbartura dhe të përmirësojnë deri në 2 lëndë të vitit të parë.

 

 

Studentët e Vitit të II Master Shkencor kanë të drejtë të japin provimet e mbartura.

 

 

Data e diplomimit është 29.09.2021.

 

 

Të gjithë studentët e regjistruar në programet Master Shkencor përpara vitit akademik 2015-2016 kanë të drejtë të regjistrohen për provimet e mbartura vetëm pranë Sekretarisë Mësimore.