logoDatat e provimeve të mbartura dhe përmirësime, sezoni vjeshtës.

Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 


 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 


 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

 


 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 


 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu