logoNjoftim për Mbrojtje Diplome/ Provim Formimi – Master Profesional

MASTER PROFESIONAL

 

NJOFTIM 1

Sezoni i provimeve të vjeshtë i Masterit Profesional do të zhvillohet online nga data 13 – 17 Shtator 2021.

Sipas datave të provimeve të publikuara në faqen zyrtare, linku bashkangjitur:

https://fshs-ut.edu.al/?p=7190


 

NJOFTIMI 2

Të gjithë studentët e Masterit Profesional të cilët kanë shlyer të gjitha detyrimet vjetore mund të kryejnë Provimin e Formimit ose Mbrojtjen e Diplomës në auditor duke respektuar masat e rregullores Anti COVID në datën 10 Shtator 2021 sipas grafikut më poshtë:

 

10 Shtator 2021

Ora 09:00

 

Provim Formimi Salla mbrojtje
Administrim I Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë Aula Magna 104
Punë Sociale e Avancuar 010
Analist i Politikave Sociale 011
Qeverisje dhe Politikat Publike 219 206
Zgjidhje e Konflikteve me Ndërmjetësim 301 307

 

 

 

Ora 13:00

 

Provim Formimi Salla mbrojtje
Pedagogji e Specializuar Sociale Aula Magna 301
Këshillim Psikologjik 010 310
Orientim Profesional 011 105
Psikologji Ligjore 219 205

 


 

NJOFTIMI 3

Të gjithë studentët e Masterit Profesional që pas sezonit të vjeshtës kanë shlyer të gjitha detyrimet vjetore do të japin provimin e formimit ose mbrojten e diplomës në auditor duke respektuar masat e rregullores Anti COVID në datën 29 Shtator 2021 sipas grafikut më poshtë:

 

29 Shtator 2021

 

Ora 09:00

 

Provim Formimi Salla mbrojtje
Administrim I Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë Aula Magna 104
Punë Sociale e Avancuar 010
Analist i Politikave Sociale 011
Qeverisje dhe Politikat Publike 219 206
Zgjidhje e Konflikteve me Ndërmjetësim 301 307

 

 

Ora 13:00

 

Provim Formimi Salla mbrojtje
Pedagogji e Specializuar Sociale Aula Magna 301
Këshillim Psikologjik 010 310
Orientim Profesional 011 105
Psikologji Ligjore 219 205

 

 

Dekanati