logoNjoftim për Mbrojtje Diplome – Master Shkencor

MASTER SHKENCOR

 

NJOFTIM 1

Sezoni i provimeve të vjeshtë i Masterit Shkencor do të zhvillohet online nga data 13 – 17 Shtator 2021.

Sipas datave të provimeve të publikuara në faqen zyrtare, linku bashkangjitur:

https://fshs-ut.edu.al/?p=7190


NJOFTIM 2

Mbrojtja e Temës së Diplomës për studentët e Masterit Shkencor do të zhvillohet në auditor duke respektuar masat e rregullores Anti COVID në datën 30 Shtator 2021 sipas grafikut më poshtë:

 

MASTER SHKENCOR

30 Shtator 2021

 

Ora 09:00

 

Salla
Shërbimet Sociale në Drejtësi Penale 301
Administrimi Shërbimeve Sociale 310
Çështjet e Fëmijës dhe Familjes 304
Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim 306
Komunikimi për Ndryshimin Social dhe të Sjelljes 308
Punë Sociale me tre drejtime 303

 

Ora 11:00

 

Salla
Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore 206
Studime Rajonale Politike 219
Filozofi Sociale 205
Etika në Institucione dhe Lidership 204

 

Ora 09:00

 

Salla
Psikologji Klinike 010/105
Psikologji Organizacionale 104
Psikologji Shkollore 011
AML Aula Magna

 

 

Dekanati