logoNjoftim për Mbrojtje Diplome/ Provim Formimi – Bachelor

BACHELOR

 

NJOFTIM 1

Sezoni i vjeshtës për studentët e programeve Bachelor do të zhvillohet nga data 13-17 Shtator 2021.

Sipas datave të provimeve të publikuara në faqen zyrtare, linku bashkangjitur:

https://fshs-ut.edu.al/?p=7190


NJOFTIM 2

Provimi i Formimit dhe Mbrojtja e Temës së Diplomës për të gjithë studentët e programeve Bachelor do të zhvillohet në auditor duke respektuar masat e rregullores Anti COVID në datën 28 Shtator 2021 sipas grafikut më poshtë:

28 Shtator 2021

 

Ora 09:00

 

Provim Formimi Salla mbrojtje
Punë Sociale 010/011 104
Administrim dhe Politika Sociale Aula Magna 219
Filozofi 301/310

 

Ora 09:00

 

Provim Formimi Salla mbrojtje
Psikologji 206 219
Sociologji 301/310 304
Shkenca Politike 010/011 104

 

 

Dekanati