logoNJOFTIM PËR PERIUDHËN E APLIKIMEVE TË KANDIDATËVE TË CILËT APLIKOJNË PËR TRANSFERIM, CIKËL I DYTË STUDIMESH, TROJE, KUOTAT E VECANTA NË PROGRAMIN E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE BACHELOR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE SOCIALE.

– NJOFTIM-

PËR PERIUDHËN E APLIKIMEVE TË KANDIDATËVE TË CILËT APLIKOJNË PËR TRANSFERIM, CIKËL I DYTË STUDIMESH, TROJE, KUOTAT E VECANTA NË PROGRAMIN E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE BACHELOR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE SOCIALE.


                                   Tiranë, 01. 09.2021

NJOFTIM

 

 Periudha e aplikimit të kandidatëve të cilët aplikojnë për transferim të studimeve ose cikël të dytë studimesh, në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor në F.SH.S. është nga data 2.09.2021 deri 13 .09.2021.

Aplikimi do të realizohet pranë biblotekës së F.Sh.S., kati i dytë salla 101,

Orari i aplikimeve nga ora 09.00 deri 16.00.

 

Dekanati


 

                                                                                               Tiranë, 01. 09.2021

NJOFTIM

Periudha e aplikimit të kandidatëve nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci të cilët aplikojnë në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor në F.SH.S. është nga data 2.09.2021 deri 13 .09.2021.

Aplikimi do të realizohet pranë biblotekës së F.Sh.S., kati i dytë salla 101,

Orari i aplikimeve nga ora 09.00 deri 16.00.

 

Dekanati


Tiranë, 01. 09.2021

NJOFTIM

Periudha e aplikimit të kandidatëve me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të kandidatëve të komunitetit rom dhe egjyptian të cilët aplikojnë në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor në F.SH.S. është nga data 2.09.2021 deri 13 .09.2021.

Aplikimi do të realizohet pranë biblotekës së F.Sh.S., kati i dytë salla 101,

Orari i aplikimeve nga ora 09.00 deri 16.00.

 

Dekanati


Tiranë, 01. 09.2021

NJOFTIM

 

Periudha e aplikimit të kandidatëve shtetas të huaj të cilët aplikojnë në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor në F.SH.S. është nga data 2.09.2021 deri 13 .09.2021.

Aplikimi do të realizohet pranë biblotekës së F.Sh.S., kati i dytë salla 101,

Orari i aplikimeve nga ora 09.00 deri 16.00.

 

Dekanati