logoNjoftim në lidhje me pagesën. (Financa FSHS)

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale në programet e studimit (Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor) që nuk kanë paguar tarifën e shkollimit nuk do të futen në provimin/mbrojtjen e diplomës.