logoDatat e Provimeve për mini sezonin shtesë për studentët e Viteve të III, Vitet e II Master Shkencor si dhe Master Profesional.

Datat e Provimeve për mini sezonin shtesë për studentët e

Viteve të III Bachelor, Vitet e II Master Shkencor si dhe Master Profesional.


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu