logoOrari Mësimor për Vitin Akademik 2021 – 2022, semestri I.

Orari Mësimor për Vitin Akademik 2021 – 2022, semestri I.

Bachelor 


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Bachelor –> Kliko, këtu

 

 

.

 

Departamenti Sociologji

Bachelor –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Bachelor –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Bachelor –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Bachelor > Kliko, këtu