logoNjoftim orientues për studentet e Vitit të Parë në Fakultetin e Shkencave Sociale.

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të parë lidhur me orientimin e sallave të paraqitura në orarin mësimor (linku).

 

Sallat që fillojnë me 0 përpara  ( si psh:. 010, 011) dhe Aula Magna ndodhen në katin e Parë të Fakultetit të Shkencave Sociale.

Sallat që fillojnë me 1 përpara   ( si psh:. 104, 105 etj,) ndodhen në katin e Dytë të Fakultetit të Shkencave Sociale.

Sallat që fillojnë me 2 përpara   ( si psh:. 201, 202,,,,206,219,  etj,) ndodhen në katin e Tretë të Fakultetit të Shkencave Sociale.

Sallat që fillojnë me 3 përpara   ( si psh:. 301,302,304,,,,310  etj,) ndodhen në katin e Katërt të Fakultetit të Shkencave Sociale.