logoAfatet e regjistrimit të studentëve për Master Shkencor dhe Master Profesional në FSHS.

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët se pas përfundimit të periudhës së plikimit për ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor dhe Master Profesional në programet e studimit e studimit pranë FSHS, procedura në vazhdim do të jetë sipas këtyre datave:

 

KATEGORIA APLIKANTËVE ME KUOTA NORMALE

 

1 Shqyrtimi aplikimeve nga komisionet Përzgjedhëse 20-25 Tetor
2 Shpallja Listës jo përfundimtare 25 Tetor
3 Periudha Ankimimit 26-27 Tetor
4 Shpallja Listës përfundimtare 28 Tetor
5 Regjistrimet Faza 1 29 Tetor deri 1 Nëntor
6 Ulet Lista për Regjistrime Faza 2 2 deri 4 Nëntor
7 Ulet Lista për Regjistrime Faza 3 5 deri 8 Nëntor
8 Ulet Lista për Regjistrime Faza 4 9 dhe 12 Nëntor
9 Plotësim nëse ka ende vende të lira 15 deri 19 Nëntor

 

  1. Secili student ka të drejtë të regjistrohet në fazën kur i del emri dhe brenda periudhës që parashikon faza e regjistrimit.
  2. Nëse studenti nuk regjistrohet brenda kësaj faze, lista ulet me emrat e studentëve të tjerë dhe student fitues humbet të drejtën e regjistrimit.
  3. Nëse një student vëren se me uljen e listave ai del fitues në fazën pasardhëse në një program tjetër studimi ku ka aplikuar, atëherë ai mund të çregjistrohet nga programi ku ishte regjistruar më parë dhe mund të regjistrohen në programin ku është shpallur fitues, brenda fazës që parashikon periudha e regjistrimit.
  4. Orari regjistrimit nga ora 9:00 deri në orën 16:00.