logoAfatet e regjistrimit të studentëve nga kategoritë Troje dhe me Nevoja të Veçanta për Master Shkencor dhe Master Profesional në FSHS.

NJOFTIM

 

Njoftohen të gjithë studentët se pas përfundimit të periudhës së aplikimit për ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor dhe Master Profesional në programet e studimit pranë FSHS, kategoria e aplikantëve, kategoria “Troje dhe me Nevoja të Veçanta”, procedura në vazhdim do të jetë sipas këtyre dative:

KATEGORIA APLIKANTËVE TROJE DHE ME NEVOJA TË VEÇANTA

 

1 Shqyrtimi nga komisionet 19-25 tetor
2 Lista jo përfundimtare 25 tetor
3 Ankimimi 26-27 tetor
4 Lista përfundimtare 29 tetor
5 Regjistrime faza e parë 29 tetor-3 nëntor
6 Plotësimi listës fituese faza 2 4 deri 8 nëntor
7 Plotësimi listës fituese faza 3 9-12 nëntor
8 Njehsimi diplomës nga ata që vinë nga jashtë Deri 31 dhjetor 2021

 

  1. Secili student ka të drejtë të regjistrohet Brenda periudhës që parashikon faza e regjistrimit.
  2. Nëse studenti nuk regjistrohet Brenda kësaj faze, lista ulet me emrat e studentëve të tjerë, dhe student fitues humbet të drejtën e regjistrimit.
  3. Nëse një student vëren se me uljen e listave ai del fitues në fazën pasardhëse në një program tjetër studimi ku ka aplikuar, atëhere aim und të çregjistrohet nga program ku ishte regjistruar më parë dhe mund të regjistrohet në programin ku është shpallur fitues, Brenda fazës që parashikon periudha e regjistrimit.
  4. Orari regjistrimit nga ora 9:00 deri në orën 16:00.