logoAfatet e regjistrimit të studentëve nga kategoritë Transferime dhe Degë e Dytë për Master Shkencor dhe Master Profesional në FSHS.

KATEGORIA

Njoftohen të gjithë studentët se pas përfundimit të periudhës së aplikimit për ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor dhe Master Profesional në programet e studimit pranë FSHS, kategoria e aplikantëve, kategoria “Transferime dhe Degë e Dytë”, procedura në vazhdim do të jetë sipas këtyre dative:

 

 

KATEGORIA APLIKANTËVE  TRANSFERIME DHE DEGË E DYTË

1 Lista aplikantëve shpallet 6 Nëntor
2 Shqyrtimi nga komisionet 7 – 10 Nëntor
3 Lista jo përfundimtare 11 Nëntor
4 Ankimimi 12  Nëntor
5 Lista përfundimtare 13 Nëntor
6 Regjistrime faza e parë 14 – 19 Nëntor
7 Plotësimi listës së regjistrimeve faza 2

22 – 25 Nëntor

 

  1. Secili student ka të drejtë të regjistrohet Brenda periudhës që parashikon faza e regjistrimit.
  2. Nëse studenti nuk regjistrohet Brenda kësaj faze, lista ulet me emrat e studentëve të tjerë, dhe student fitues humbet të drejtën e regjistrimit.
  3. Nëse një student vëren se me uljen e listave ai del fitues në fazën pasardhëse në një program tjetër studimi ku ka aplikuar, atëhere aim und të çregjistrohet nga program ku ishte regjistruar më parë dhe mund të regjistrohet në programin ku është shpallur fitues, Brenda fazës që parashikon periudha e regjistrimit.
  4. Orari regjistrimit nga ora 9:00 deri në orën 16:00.