logoNjoftim për studentët që janë regjistruar në vitin e parë në programet Master Shkencor dhe Master Profesional.

  • Njoftohen të gjithë studentët e regjistruar në vitin e parë në programet Master Shkencor dhe Master Profesional se Viti Akademik 2021 – 2022 do të fillojë në datën 8 Nëntor 2021.

 

  • Studentëtregjistrohen pas kësaj date do të vazhdojnë menjëherë ndjekjen e procesit mësimor në programet ku janë regjistruar

 

  • Të gjithë studentët e programeve MASTER, viti i parë dhe viti i dytë të shikojnë në faqen e FSHS ose monitorët që ndodhen në ambientet e Fakuletit orarin e ristrukturuar të programeve master.