logoOrari Mësimor Master Shkencor & Master Profesional për Vitin Akademik 2021 – 2022, semestri I.

Orari Mësimor për Vitin Akademik 2021 – 2022, semestri I.

MASTER SHKENCOR & MASTER PROFESIONAL


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

.

 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

.

 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu