logoNjoftim për Masterin Profesional “Pedagogji e Specializuar Sociale”.

Në përfundim të raundit të IV të regjistrimeve në programin Master Profesional “Pedagogji e Specializuar Sociale” janë 10 kuota të lira.

Në raundin e V të regjistrimeve në datat 12, 15 dhe 16 Nëntor, kanë të drejtë të regjistrohen kandidatët me numr rendor nga 148 deri te numri rendor 157.

 

Orari i regjistrimeve nga ora 9:00 deri në orën 14:00.

 

Vendimi