logoNjoftim për Masterin Profesional “Pedagogji e Specializuar Sociale”

VENDIM

Tirane, 21.11.2021

 

Në përfundim të raundit të gjashtë të regjistrimeve në programin Master Profesional “Pedagogji e Specializuar Sociale ” ka ende 15 kuota të lira.

 

Në raundin e shtatë të regjistrimeve nga data 22 deri 24 nentor kanë të drejtë të regjistrohen kandidatët me numër rendor nga 191 deri te 205.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15 .

 

DEKANATI