logoNjoftim për Masterin Profesional “Pedagogji e Specializuar Sociale”

VENDIM

 

Tirane, 21.11.2021

 

 

 

Në përfundim të raundit të shtatë të regjistrimeve në programin Master Profesional “Pedagogji e Specializuar Sociale ” ka ende 4 kuota të lira.

 

Në raundin e tetë do të regjistrimeve nga data 25 deri 27 Nentor kanë të drejtë të regjistrohen kandidatët me numër rendor nga 206 deri te 209.

 

Orari regjistrimeve nga ora 9 deri ora 15 .

 

 

DEKANATI