logoVendim Nr. 57 për “Miratimin e heqjes së tarifës për vërtetimin e listës së notave të studentit.”

VENDIM

Nr. 57 Datë 21.12.2021

PËR

“MIRATIMIN E HEQJES SË TARIFËS PËR VËRTETIMIN E LISTËS SË NOTAVE TË STUDENTIT.”

 

Kliko, këtu