logoShtyhet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, në Greqi.

Në kuadër të programit Erasmus + KA107 është shtyrë thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për  studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, në Greqi.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe I skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 

Kliko, këtu