logo“Këndi Social”

Studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale kanë tashmë një “Kënd Social” brenda ambienteve të fakultetit , të ri-dizenjuar për të adresuar nevojat e tyre për një mjedis alternativ dhe bashkëkohor që inkurajon ndërveprimin me njëri-tjetrin dhe përgatitjen profesionale dhe akademike, zhvilluar me mbështjetjen e B4Students.