logoKriteret e pranimit për Ciklin e Parë dhe të Dytë të vitit akademik 2023 – 2024 në Fakultetin e Shkencave Sociale, UT.

Kriteret e pranimit për Ciklin e Parë dhe të Dytë të vitit akademik 2023 – 2024 në Fakultetin e Shkencave Sociale, UT.


Bachelor | Kliko, këtu 

.

Master Shkencor | Kliko, këtu 

.

Master Profesional | Kliko, këtu