logoDatat e Provimeve – Master Shkencor – Viti i II – Viti Akademik 2021 – 2022

Datat e Provimeve – Viti i  II- Master Shkencor – Semestri i Parë – Viti Akademik 2021 – 2022


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Master Shkencor Viti i II –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Master Shkencor Viti i II –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Master Shkencor Viti i II –> Kliko, këtu

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Master Shkencor Viti i II –> Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Master Shkencor Viti i II –> Kliko, këtu