Në kuadër të marrëveshjes bilateral Shqipëri-Turqi, Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit AKKSHI ka përcjellë informacion mbi hapjen e thirrjes për aplikime për Projekte Vilaterale Shqipëri-Turqi,

Në kuadër të marrëveshjes bilateral Shqipëri-Turqi, Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit AKKSHI ka përcjellë informacion mbi hapjen e thirrjes për aplikime për Projekte Vilaterale Shqipëri-Turqi, Objektivi i thirrjes është bashkëpunimi ndërkombëtar lidhur me rritjen e cilësisë të kërkimit shkencor në fusha të ndryshme. Qëllimi I Programit është financimi I mobiliteteve të kërkuesve në kuadër të projekteve të përbashkëta kërkimore për të stimuluar bashkëpunimin ndërkombëtar kërkimor, duke ofruar një mundësi për të zhvilluar karrierën e tyre shkencore. Për më tepër informacion më poshtë janë link-et mbi thirrjen https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/2547_nasri-tubitak-call_for_proposals.pdf https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArma/ Afati i aplikimit është 9 Mars 2022.   Kliko, këtu