logoKonferencë Shkencore organizuar nga Departamenti i Sociologjisë – “Ristrukturimi i shoqërisë nën trysninë e pandemisë”

Departamenti i Sociologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës Ju fton të merrni pjesë me kontributet tuaja kërkimore-shkencore në Konferencën Shkencore Kombëtare 

“Ristrukturimi i shoqërisë nën trysninë e pandemisë”  

Departamenti i Sociologjisë është i angazhuar vazhdimisht në studimin e çështjeve më të rëndësishme që preokupojnë shoqërinë shqiptare. Në vijim të kësaj tradite të konsoliduar nëpërmjet punimeve studimore të kësaj konference Departamenti i Sociologjisë synon të trajtojë problematikat komplekse që shkaktoi pandemia e Covid-19 në dimensione të ndryshme të zhvillimit shoqëror në fillim të dhjetëvjeçarit të tretë të shekullit të XXI-të.