logoKriteret e pranimit për Ciklin e Parë dhe të Dytë të vitit akademik 2019 – 2020 në Fakultetin e Shkencave Sociale, UT.

Kriteret e pranimit për Ciklin e Parë dhe të Dytë të vitit akademik 2019 – 2020 në Fakultetin e Shkencave Sociale, UT.


Kliko, këtu