logoNjoftim – Prezantim i programit të Internshipit/Punësimit për studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale. – Zyra e Karrierës

Në Fakultetin e Shkencave Sociale, zyra e karrierës organizoi aktivitetin “Puno me ne” me perfaqësues nga ProCreditBank. Ky aktivitet pati për qëllim prezantimin e programit të Internshipit/Punësimit për studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale.