logoFtesë për pjesëmarrje në seminarin me temë: “Kriza Klimatike: Sa e prekur është Shqiperia datë 24-03-2022, ora-09:00-11:00.

Njoftim për personelin akademik së bashku me studentët , të marrin pjesë në seminarin me temë “Kriza klimatike: Sa e prekur është Shqipëria?”, i cili do të zhvillohet më datë 24.03.2022, ora 09:00 – 11:00, me pjesëmarrjen e Prof. Asoc. Dr. Mihallaq Qirjo, lector në Fakultetin e Shkencave të Natyrës.

Aktiviteti do të organizohet në sallën “Aula Magna” të godinës “Liria”.

 

Linku për regjistrimin si pjesëmarrës:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=NhkHq6jtTEibPfvSHb0IJiuRfFmpNshIvs1kl83jCjBUQ05CQ1pPU1YySklQS1REU1JPWlc0MFhaRS4u

 

Në vijim gjeni agjendën e seminarit dhe biografinë e Prof. Asoc. Dr. Mihallaq Qirjo.

Agjenda e seminarit data 24.03.2022

Biografia e Prof. Asoc. Dr. Mihallaq Qirjo