logoShtyhet thirrja për  bursa për praktikë në kuadër të programit Erasmus+  në Universitetin Alexandru Ioan Cuza tAlexandru Ioan Cuza të Iasi, në Rumani  për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Në kuadër të programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për praktikë për studentët e  Universitetit të Tiranës në Universitetin Alexandru Ioan Cuza, në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe I skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 

Kliko, këtu