logoHapet thirrja për aplikime për  bursa në Institutin Universitar të Lisbonës, Portugali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus+,  për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur  thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për mësimdhënie në Institutin Universitar të Lisbonës në Portugali, për stafin akademik me kohë të plotë të  Universitetit të Tiranës , për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe I skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 

Kliko, këtu