logoHapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminister në Mbetërinë e Bashkuar për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur  thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Westminister në Mbetërinë e Bashkuar për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe I skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 

Kliko, këtu