logoNjoftim

Duke qenë se Festa Kombëtare e “Sulltan Novruzit”, datë 22 Mars 2022, bie ditë të martë, si edhe në kuadër të politikave motivuese të personelit, është menduar që edhe dita parardhëse, të bëhet ditë pushimi për personelin e Universitetit të Tiranës dhe të zëvendësohet në një moment tjetër, në varësi të ngarkesës së punës së strukturave përkatëse, por jo më vonë se muaji qershor 2022.