logoNjoftim – Mundësi Punësimi.

Mundësi Punësimi

Zyra e Karrierës në Fakultetin e Shkencave Sociale, në bashkëpunim me ProCredit Bank, ofron mundësi punësimi për studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale. Ftojmë të gjithë studentët e interesuar, me anë të një CV dhe LM  të aplikojnë në linkun e mëposhtëm:

http://hr.procredit-group.com/al/apply-now.html#

Për çdo pyetje apo paqartësi, lutemi ti drejtoheni Zyrës së Karrierës.

Suksese!