logoInformacion për pjesëmarrje në konferencën vjetore “Vlerat e Universitetit, çfarë, pse dhe si?” që do të zhvillohet në Hungari, Budapest

Informacion për pjesëmarrje në konferencën vjetore “Vlerat e Universitetit, çfarë, pse dhe si?” që do të zhvillohet në Hungari, Budapest

Në kuadër të konferencës vjetore Ministria e Arsimit dhe Sportit ka përcjellë ftesën për pjesëmarrje në konferencën “Vlerat e Universitetit, çfarë, pse dhe si?” e cila është parashikuar të mbahet në datat 28-29 Prill në Universitetin e Teknologjisë dhe Ekonomisë në Budapest, Hungari.

Konferenca vjetore e BE-së do të ofrojë një platform për të diskutuar se cilat janë misionet dhe objektivat strategjike të universiteteve evropiane dhe se si këto vlera ndihmojnë në udhëheqjen e aktiviteteve të tyre.

Për më tepër informacion si dhe për t’u regjistruar në event më poshtë linku:

https://biy.ly/AnnualConf2022

Afati i regjistrimit është 13 Prill 2022.