logoHapet thirrja për aplikime për bursa për stafin ndihmës akademik me karakter administrative/ administrative me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mesinës, Itali.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur  thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin ndihmës akademik me karakter administrative / administrative me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

 

Kliko, këtu